address
menu


menu

ประวัติความเป็นมาของสถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
          เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่สถาบันฯ ได้ก่อตั้งเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมพร้อมและช่วยเหลือ นักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆที่ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มุ่งหวัง ตามความต้องการที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นขึ้นภายในโรงเรียนเมตตาศึกษา วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ. เชียงใหม่ และใช้อาคารเรียนไม้สองชั้นของโรงเรียนเมตตาศึกษา เป็นสถานที่ติววิชาการให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บค่าเรียนในราคาย่อมเยาว์ และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนเมตตาศึกษา เพื่อเป็นทุนให้แก่นักเรียนที่ยากจน และ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นของโรงเรียนเมตตาศึกษา ต่อมาในช่วงปีพ.ศ.2544-2545 โรงเรียนได้ทำการรื้ออาคารไม้หลังนี้เพื่อก่อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตสามชั้นครึ่ง แทนที่อาคารไม้หลังเดิม ทางสถาบันฯจึงได้ย้ายสำนักงานออกมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และปัจจุบันสถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเขตภาคเหนือและจังหวัดต่างๆ ทำให้สถานที่เรียนซึ่งเดิมมีเพียงสองห้องคับแคบลง จึงได้ทำการย้ายมาใช้อาคารเรียนเลขที่ 138/3 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่เดิม โดยห่างจากโรงเรียนเมตตาศึกษา วัดเจดีย์หลวง ประมาณ 30 เมตร มาจนถึงทุกวันนี้ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ สถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ เพื่อเป็นบุคลากรหลักและกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ”


ประวัติผู้บริหารของสถาบันฯ
           อาจารย์องอาจ อินทวิวัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 10  ปีการศึกษา 2519-2520 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นทวิตริตราภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. ) และจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ. ) เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเมตตาศึกษา รุ่นที่ 6 เลขประจำตัว 222    และ เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รุ่น 11-12 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่ .


รองผู้บริหารของสถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่

พี่เอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ (พี่เอก)

เรียนจบปริญญาโท สาขา Master of Science in Criminal Justice Leadership and Management จาก  Sam Houston State University , Huntsville , Texas , USA

ทำหน้าที่ ดูแลงานด้านธุรการ , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม , มาตรฐานของโรงเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พี่อัศวิน  อินทวิวัฒน์ (พี่อ้น)

เรียนจบปริญญาตรี
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- สำเร็จการศึกษาชั้นปริญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)


ทำหน้าที่ดูแลงานด้าน
      - กิจกรรมการเรียนการสอน
      - การสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทุกเหล่าทัพ
      - การสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำรวจหญิง)
      - การยื่นคะแนนคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยพยาบาลทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ
      - การสมัครสอบเข้าพยาบาลโรงเรียนจ่าอากาศ
      - การสมัครสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศและช่างฝีมือทหาร

          สถาบันอาจารย์องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า เพื่อเป็นบุคลากรหลักและกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยยึดหลักการดังนี้
  1. นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาการสูงสุด มีความแม่นยำในการทำข้อสอบให้ถูกต้องมากที่สุด โดยครูมืออาชีพ
  2. นักเรียนต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากอาจารย์ของสถาบันตลอดเวลา
  3. นักเรียนต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง จิตใจแจ่มใส พร้อมที่จะทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ โดยไม่มีความวิตกกังวลใดๆ
  4. นักเรียนต้องได้รับการพักผ่อนที่ที่พักที่ทางสถาบันจัดให้พร้อมอาหารทุกมื้ออย่างดีที่สุด เหมือนกับอาจารย์ผู้ดูแล มีแม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาด มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเครื่องอำนวยความสะดวก แอร์ น้ำอุ่น ตู้เสื้อผ้า พร้อมเฟอร์นิเจอร์
  5. สถานที่เรียนและที่พักระดับ 5 ดาว ไม่ใช้ร่วมกันแบบผิดประเภทของอาคารหรืออยู่รวมกันแบบแออัด ผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออัคคีภัย หรือโรคติดต่อ
  6. สถาบันเป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากผู้ปกครองและจากหน่วยงานของทางราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเวลายาวนาน ในการรักษาคุณภาพ การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ
 

 

 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691