address
menu


menu
 

 

1. พิมพ์ใบสมัครเรียน ติดรูปถ่าย กรอกข้อมูลให้ครบ แนบเอกสารประกอบการสมัคร และนำมาสมัครเรียนด้วยตนเองที่สถาบันฯ พร้อมชำระเงิน
  - ดาวน์โหลดใบสมัครคอร์สนักเรียนเตรียมทหารที่นี่
  - ดาวน์โหลดใบสมัครคอร์สนายร้อยตำรวจหญิงและพยาบาล 4 เหล่าทัพที่นี่
  - หรือกรอกใบสมัครและพิมพ์ออนไลน์ที่นี่

2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่สถาบันฯ ทางไปรษณีย์และส่งธนาณัติสั่งจ่ายค่าเรียนในนามผู้รับ อาจารย์องอาจ อินทวิวัฒน์ สั่งจ่ายไปรษณีย์พระสิงห์ ทางสถาบันจะจัดส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินมาให้ภายหลัง

3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่สถาบันฯ ทางไปรษณีย์ (หรือส่งแฟกซ์) และโอนเงินค่าสมัครเรียน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 521-1-09452-2 ชื่อบัญชี นายองอาจ อินทวิวัฒน์ พร้อมถ่ายเอกสารใบโอนเงินส่งมาแสดงที่สถาบันฯ ทางสถาบันฯจะจัดส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินมาให้ภายหลัง

 


 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691