address
menu

  - หน้าแรก
  - เกี่ยวกับองอาจ คาเดท
  - หลักสูตรการเรียนการสอน
     คอร์สนักเรียนเตรียมทหาร

  - หลักสูตรการเรียนการสอน
     คอร์สนายร้อยตำรวจหญิง
     และพยาบาล 4 เหล่าทัพ

  - วีธีการสมัครเรียน
  - ติดต่อสอบถาม
  - ผลงานและความภาคภูมิใจ
  - สถานที่ตั้ง
  - ภาพกิจกรรม
  - เว็บบอร์ด
  - เส้นทางการเข้ามาเป็นนักเรียน
     นายร้อย

  - สถิติแสดงผลการสอบ
menu

  - กระทรวงกลาโหม
  - กองบัญชาการทหารสูงสุด
  - โรงเรียนนายร้อย จปร.
  - โรงเรียนนายเรือ
  - โรงเรียนนายเรืออากาศ
  - โรงเรียนจ่าอากาศ
  - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  - โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
  - โรงเรียนเตรียมทหาร
  - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

 
 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
ซอย       หมู่ที่     
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทร มือถือ
บิดาชื่อ-สกุล
อาชีพบิดา เบอร์ติดต่อ
มารดาชื่อ
อาชีพมารดา เบอร์ติดต่อ
ข้อมูลการศึกษา
เรียนชั้น
โรงเรียน
ที่อยู่โรงเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลการสมัครเรียน

ขอสมัครเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเหล่า   
กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
   

 


 

สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691